Reservpengar

Vi säljer din vara åt dig

Enligt Pantbankslagen får vi inte köpa in saker från våra kunder. Men då du som lånekund kan lämna in saker utan krav att hämta tillbaka det blir resultatet blir detsamma.

Du får pengar direkt och du behöver inte betala tillbaka om du inte vill ha tillbaka föremålet. Ditt föremål ligger på Pantbanken under låneperioden så ångrar du dig kan du inom förfallotiden köpa tillbaka ditt föremål. Har du inte hämtat tillbaka ditt föremål vid låneperiodens slut säljer vi varan åt dig på auktion.

Skulle ditt föremål säljas för mer än låneskuld och försäljningsavgifter så går överskottet till dig. Blir det däremot ett underskott så står vi för det. Du kan aldrig bli återbetalningsskyldig när du lånar på Pantbanken.

Så här fungerar det

1. Fri värdering

En värderare undersöker och värderar ditt föremål.

2. Du får pengarna direkt

Väljer du att låna så får du pengarna direkt.

3. Vi säljer din vara

Vill du inte ha tillbaka ditt föremål säljer vi det åt dig när lånetiden är slut.

Låna av dig själv

Är du osäker på hur Pantbanken Stampen fungerar? Här får du svar på frågor om hur man lånar, köper och säljer hos oss.